Leafy branch poncho (white ink)

Leafy branch poncho (white ink)